Wat we doen


De Proeftuin Ketenaanpak overgewicht bij kinderen is een aanvulling op het werk van Jongeren op Gezond Gewicht en Care 4 Obesity, gericht op het realiseren van een ketenaanpak voor 0-12 en 12-18 jarigen. Vanuit de proeftuin wordt samengewerkt met gemeente Oss en ziekenhuis Bernhoven voor een aanvulling op de Bossche ketenaanpak. In maart 2017 zijn de modules voor de diverse partners in de ketensamenwerking opgeleverd. Er is een advies uitgebracht over hoe de randvoorwaardes in te vullen. Dit heeft geleid tot een compleet pakket aan praktische tools voor de partners binnen de keten. Vanuit de proeftuin blijven praktische tools en hulpmiddelen ontwikkeld worden die beschikbaar worden gesteld. De proeftuin deelt haar kennis door het organiseren van bijeenkomsten en workshops. Daarnaast hopen we vanuit de proeftuin u te motiveren en inspireren om kennis, informatie en ervaringen te delen die kunnen helpen de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht te realiseren.Meer over de praktische tools voor ketenaanpak overgewicht kinderen
Meer over de bijeenkomsten en workshops van de proeftuin