Praktische tools per professional

Onderstaande producten zijn een aanvulling op het landelijk model 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas'. Ze zijn bedoeld als handreiking voor gemeenten die een aanpak volgens het landelijk model willen inrichten. De modules en bijlagen laten zien hoe de rollen van de verschillende professionals, zoals beschreven in het landelijk model, kunnen worden ingevuld. De beschrijvingen zijn gebaseerd op de praktijk van de aanpak in ’s-Hertogenbosch.


JEUGDGEZONDHEIDSZORG                                 

Module

BijlagenHUISARTS

Module

BIJLAGEN

KINDERARTS

Module

Bijlagen
FYSIOTHERAPEUT

Module

BijlagenDIËTIST

Module

WIJKPROFESSIONALS

Module

Kinderopvang

Module


PRIMAIR ONDERWIJS

Module

Bijlagen


VOORTGEZET ONDERWIJS

Module

Bijlagen

ALGEMENE BIJLAGEN

Bijlagen