Ketenaanpak overgewicht ’s-Hertogenbosch wint Innovatieprijs, juli 2014

  woensdag 2 juli 2014

OLIC, Expertisecentrum kinderobesitas van JBZ, wint eerste prijs

Het project Ketenaanpak overgewicht voor kinderen van 4 tot 12 jaar heeft de Innovatieprijs van de Stichting Godshuizen gewonnen. Deze prijs werd in ontvangst genomen door kinderarts Edgar van Mil (JBZ) uit handen van prof. mr. dr. J.P. Balkende. 

De prijs is een enorme waardering voor de verschillende partners die deelnemen aan het project. De basisschool, de jeugdverpleegkundige, de vakleerkracht gym, de huisartsen en de kinderartsen zijn met elkaar een nieuwe wijze van samenwerken aangegaan. Dit omdat we steeds dezelfde knelpunten tegen kwamen bij het motiveren en toe leiden naar passend aanbod van kinderen en gezinnen met overgewicht. Alle betrokken partners zijn erg enthousiast over dit project en geven aan dat nu meer kinderen en gezinnen de juiste hulp en begeleiding krijgen.  
Er waren drie genomineerden die zich met een filmpje konden profileren. Kijk hier voor het promotiefilmpje van het project Ketenaanpak overgewicht ‘s-Hertogenbosch.

Lekker in je vel
Het JBZ bood de gelegenheid om een onderzoek te starten naar het inzetten van een groepscoach als instrument om de leefstijl van het kind met obesitas te verbeteren. Dit project is een programma voor kinderen met obesitas waaraan een effectiviteitstudie is verbonden. Op basis van dit project is zichtbaar geworden wat de consequenties zijn van geschikte deelnemers als de ketensamenwerking niet goed op orde is. Diverse partijen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben de handen ineen geslagen om tot een goede ketenzorg te komen. De bijdrage en zorg is van de 0e tot de 3e lijn geborgd. Scholen, GGD, gezondheidscentra, maatschappelijke partners, huisartsen en kinderartsen hebben ieder hun eigen rol in de ketensamenwerking gekregen. Zij zijn hierin gefaciliteerd. Er is gebruik gemaakt van bestaande structuren zodat het doorvoeren van veranderingen werd ervaren als kleine stappen maar met grootschalige veranderingen tot resultaat.

Godshuizenprijs
Dit jaar werd de Godshuizenprijs voor het eerst uitgereikt aan het meest innovatieve zorgproject dat in ketenvorming, samenwerking tussen de instellingen en verhoging van kwaliteit van leven voor cliënten voorziet. Het meest innoverende idee wint een geldbedrag om het project verder te ontwikkelen. De prijs is uitgereikt tijdens de Godshuizenlezing op donderdag 26 juni door J.P. Balkenende. De Godshuizenlezing in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gehouden.  

De jury bestond dit jaar uit mevrouw Spermon, voorzitter van de cliëntenraad van het JBZ, de heer Schmeetz, huisarts en huisartsbegeleider bij de huisartsenopleiding Universiteit Maastricht, de heer Hein van der Reijden, voormalig bestuurder Zuidzorg en ziekenhuis bestuurder en de heer Hutten, directeur Hutten BV, Catering.

foto-onderschrift: Irene Koster (gemeente 's-Hertogenbosch), Monique Steenman (gezondheidscentrum Noord), Marian Sijben (OLIC), Edgar van Mil (JBZ/OLIC), Jolanda Pete Nemeth (GGD Hart voor Brabant) en Jan Peter Balkenende