Staatssecretaris VWS bezoekt Bossche Proeftuin

  maandag 29 januari 2018

Over overgewicht bij kinderen heeft iedereen wel een mening. Kinderen, ouders en hulpverleners proberen van alles en raken soms gefrustreerd. Bovendien vragen we ons af of er aan overgewicht bij kinderen eigenlijk wel iets te doen valt? Wat is goed voor het kind? Wat is de rol van ouders?  

Proeftuin
De Proeftuin ‘Ketenaanpak overgewicht bij kinderen’  laat zien dat het zeker mogelijk is om overgewicht bij kinderen succesvol aan te pakken. De aanpak is een samenwerking tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), GGD Hart voor Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch.  

De aanpak kijkt verder dan kilo’s alleen. Het gaat om een samenwerking met zorgprofessionals. Zoals de huisarts, kinderarts, fysiotherapeut en diëtist. Maar ook wijkprofessionals uit het sociale domein zoals leerkrachten, wijkteams en wijkprofessionals jeugdhulpprofessionals doen mee. Iedereen  werkt volgens dezelfde visie en methoden wanneer er  kinderen met overgewicht betrokken zijn. 

De staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis is ook geïnteresseerd. Hij was 29 januari op bezoek bij het  JBZ, en ging met ouders en partijen in gesprek over het succes van de ketenaanpak. Een brede wijkgerichte aanpak van overgewicht is een van de belangrijkste elementen uit de proeftuin.  

Kinderarts Edgar van Mil: “Overgewicht is meestal geen ziekte maar een normale reactie van het lichaam op een abnormale omgeving. De aanpak van overgewicht moet vooral door het kind en de ouders zelf worden gedaan. Zij moeten de regie hebben.” Dat de aanpak succesvol is, werd vorig jaar duidelijk. Toen zag ‘s-Hertogenbosch een daling van overgewicht en obesitas bij kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar.

Ontstaan
Op initiatief van het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch ziekenhuis is een intensieve samenwerking tot stand gekomen met GGD Hart voor Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
De ketenaanpak heeft inmiddels een plek gekregen in de aanpak ‘Samen Gezond’. De GGD is de verbindende schakel in de wijken om de ketenaanpak te versterken.  

Landelijke aanpak
De lokale ketenaanpak ’s-Hertogenbosch is samen met de lokale ketenaanpak van Amsterdam basis voor een landelijk model ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen. Dit landelijk model wordt momenteel ontwikkeld binnen Care for Obesity, een landelijk programma dat wordt gefinancierd door VWS en is ondergebracht bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast Amsterdam en ’s Hertogenbosch nemen 6 andere proeftuinen deel aan de ontwikkeling van dit model: Almere, Arnhem, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Het landelijk model wordt eind 2018 opgeleverd. Voor meer informatie: http://www.partnerschapovergewicht.nl/C4O.

Hier is het filmpje van de bijeenkomst te zien.