Aanvullende producten

In de periode 2017-2018 heeft proeftuin 's-Hertogenbosch een doorontwikkeling gedaan op de onderwerpen 'eerste 1000 dagen', het expertisecentrum overgewicht en de centrale zorgverlener. Daarnaast is er ook op het gebied van innovatie niet stil gezeten. Op deze pagina zijn alle producten te vinden die in 2018 zijn opgeleverd.

Centrale zorgverlener

Een centrale zorgverlener is een rol die kan worden vervuld door verschillende professionele functies in de keten binnen de aanpak van overgewicht en obesitas van kinderen. De centrale zorgverlener heeft twee kerntaken: de begeleiding van kind en gezin en de coördinatie van de ondersteuning en zorg voor deze kinderen. Om invulling te geven aan de rol van centrale zorgverlener is samen met proeftuin Amsterdam het profiel centrale zorgverlener opgesteld. De werkinstructie, brede anamneselijsten en het plan van aanpak zijn praktische hulpmiddelen die door de centrale hulpverleners gebruikt kunnen worden.

Profiel centrale zorgverlener
Eerste resultaten inzet centrale zorgverlener 's-Hertogenbosch
Werkinstructie brede anamnese overgewicht
Brede anamnese overgewicht
Plan van aanpak


Eerste 1000 dagen

Proeftuinen Amsterdam en ’s-Hertogenbosch hebben een verkenning uitgevoerd naar het uitbreiden van het landelijk model met een eerste 1000 dagen aanpak. Bijgevoegd document beschrijft hoe je een eerste 1000 dagen aanpak kunt inrichten, naar voorbeeld van het landelijk model ‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’.

Module 1e 1000 dgn
Resultaten praktijkevaluatie eerste 1000 dagen 's-Hertogenbosch
Risicofactorenlijst overgewicht 1e 1000 dgn
Bijlage stand van zaken regio 's-Hertogenbosch

Expertisecentrum overgewicht

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een door de Stichting Topklinische Ziekenhuizen erkend expertisecentrum voor kinderen met overgewicht en obesitas. In het expertisecentrum is een gespecialiseerd zorgpad ingericht. Bijgevoegde documenten geven inzicht welke rol het gespecialiseerd centrum of expertisecentrum heeft in de lokale ketenaanpak conform het landelijk model.  

Module gespecialiseerd zorgpad
Adviesdocument

Innovatie

Het percentage 13-15 jarigen met overgewicht in regio ’s-Hertogenbosch stijgt. Dit was reden voor de samenwerkende partners van de proeftuin ’s-Hertogenbosch om de ingezette acties vanuit de ketenaanpak voor de doelgroep tieners met overgewicht en obesitas te evalueren en aanvullende interventies te ontwerpen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methodiek van het 30-dagen traject, welke in bijgevoegd document wordt beschreven. Daarnaast is er een e-module over de energiebalans ontwikkeld. Deze is ontwikkeld voor kind en ouders, maar is ook te gebruiken door professionals met interesse in dit onderwerp. Tot slot is er een animatiefilmpje ontwikkeld die uitlegt hoe het hongergevoel werkt.

Module energiebalans (Momenteel niet beschikbaar)
Innovatie middels 30-dagen traject
Animatiefilm hongergevoel